ORTÉZA DOLNEJ KONČATINY s limitovaným rozsahom pohybu, dlhá

Ortéza dolnej končatiny s kĺbom, termomplastová, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza DK s kĺbom vyrobená z termomplastu, fixačná, individuálne vyhotovená.

Hlavnou funkciou je stabilizácia nohy v oblasti kolena, predkolenia a členka s možnosťou mechanického nastavenia kolenného kĺbu.

Indikácia:

  • stavy po operáciách a úrazoch väzivového aparátu kolena a kĺbového púzdra
  • stabilizácia kolenného kĺbu po úrazoch a operáciách
  • deformity v oblasti kolena a členka

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky