ORTÉZA ZÁPÄSTIA S DLAHOU bandážneho typu

Ortéza zápästia s dlahou, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10031, I10033
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza zápästia s dlahou, vystužením dlane a radiokarpálneho kĺbu, je individuálne zhotovená pomôcka, ktorá je určená na fixáciu a znehybnenie zápästia po úrazoch alebo pri chronických bolestiach.

Indikácia:

  • vykĺbenie/ vyvrtnutie alebo natiahnutie kĺbov a väzov v oblasti zápästia,
  • poranenie nervov, svalov alebo šliach na úrovni zápästia a ruky,
  • artritída/ artropatia,
  • ťažké pomliaždenie v oblasti karpu,
  • ruptúry šľachového aparátu,
  • stavy po OP karpu,
  • ľahké formy DMO s prejavom spasticity

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10031 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10033 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 2 ks za rok z každej pomôcky