Obuv

Dôležité informácie týkajúce sa ortopedickej obuvi

I 10000 – Obuv ortopedická idividuálna jednoduchá, polotovarová

I 10001 – Obuv ortopedická idividuálna jednoduchá

Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

– priečne plochá noha
– pozdĺžne plochá noha / III.st. podľa Godunova
– plocho vbočená noha kontrahovaná
– vbočený palec do 45°
– stuhnutý bolestivý palec
– kladivkový prst, ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45° až 9°
– skrížené prsty
– prídatné kôstky na nohe, alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu
– rozsiahla bolestivá pätná ostroha
– dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu
– realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2cm
– nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, keď možno poskytnúť obuv s osobitnou úpravou na zjednodušenie obúvania

I 10003 – Obuv ortopedická individuálna veľmi zložitá

Na predpísanie veľmi zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú poškodenia s veľkými deformitami. Pre túto obuv je nevyhnutná vlastná stavba ortopedického kopyta podľa modelu nohy. Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:

– deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá – reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s trofickými zmenami
– rázštepy, vrodené deformity nohy ťažkého charakteru
– stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe
– po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy – realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1cm až 8cm

I 10002 – Obuv ortopedická individuálna zložitá

Na predpísanie zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

– priečne plochá noha fixovaná
– pozdĺžne plochá noha / IV.stupňa podľa Godunova
– plocho vbočená noha fixovaná
– vbočený palec, ak presahuje uhol 45°
– kladivkový prst, ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90° – skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami
– prídatné kôstky na nohe, alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s trofickými zmenami
– dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami
– nadpočetný prst na nohe
– chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie
– čiastočné, alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny
– realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 – 5cm
– pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím
– stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej statokinetických funkcií – artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu
– nesebestačnosť pri obúvaní, napr. pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, kedy je možné poskytnúť obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie

I 10005 – Úpravy ortopedickej individuálnej obuvi

I 10006 – Opravy ortopedickej individuálnej obuvi