DETSKÁ ORTÉZA DENNIS BROWN (Ponsetiho aparát)

Detská abdukčná ortéza Dennis Brown (Ponsetiho aparát), individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Detská abdukčná dynamická ortéza Dennis Brown je určená na liečbu diagnózy pes equinovarus tzv. ponsetiho metódou.

Jedná sa o bezoperačnú metódu liečby tejto vrodenej ortopedickej vady u detí krátko po pôrode. Liečba je bezbolestná, rýchla a efektívna v takmer 95% prípadov. Je založená na opakovanom sadrovaní a následným nosením abdukčnej ortézy, ktorá zabezpečuje pozvoľnú rotáciu prednožia okolo talu – kosti, ktorá je schovaná uprostred členka.

Vážnosť chyby pri narodení nehrá vo výsledku liečby rolu.

Ortéza sa skladá z členkových topánok s otvorenou špičkou pripojených k tyči. Ortézy držia nohy v správnej pozícii a zamedzujú šľachám, aby sa opäť skrátili.

Indikácia:

  • vrodená ortopedická vada Pes equinovarus congenitus

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky