BRUŠNÝ PÁS bandážneho typu

Brušný pás, individuálne vyhotovený.

Kód ZP: I10011, I10013
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Brušný pás

Indikácia:

  • x

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10011 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10013 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 2 ks za rok z každej pomôcky