PROPRIORECEPTÍVNE ORTÉZY, senzomotorické vložky

Proprioreceptívna ortéza chodidla, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Senzomotorické vložky sú ortopedické pomôcky, individuálne vyrábané na mieru, podľa potrieb pacienta.

Cieľom týchto senzomotorických vložiek, respektíve proprioreceptívnych ortéz, je stimulovať svalstvo nôh za účelom zmeny postavenia kĺbov, zlepšenia statiky a dynamiky nohy.

Senzomotorické vložky sú špeciálne tvarované tak, aby stimulovali šľachy a svaly nohy a zvyšovali intenzitu informácií, ktoré chodidlo prijíma. Vďaka tomu sa menia signály odosielané do centrálnej nervovej sústavy, ktorá reaguje napnutím alebo uvoľnením svalov. Takto postupne dochádza k dosiahnutiu požadovaného účinku – teda vyrovnaniu svalových dysbalancií ktoré spôsobovali problémy, k patologickej zmene chodidla, k zmene v postavení kĺbov a celkovo k zmene postavenia celého tela.

Vložky sú vhodné najmä pre pacientov s funkčným deficitom, bolesťami ale aj pre šport. 

Indikácia:

  • Neurologické poruchy ako Detská mozgová obrna,
  • Downow syndróm,
  • Mozgová príhoda,
  • Parkinsonova choroba,
  • funkčné poruchy ako plochonožie,
  • Varózne/ valgózne chodidlo

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky

! Možnosť zakúpenia ortopedických vložiek aj na PRIAMU PLATBU – bez lekárskeho predpisu!