ORTÉZA ZÁPÄSTIA A RUKY fixačná, nebandážneho typu

Ortéza zápästia a ruky, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10032, I10034
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza zápästia a ruky je určená pre fixáciu a odľahčenie zápästia a ruky v požžadovanom postavení.

Indikácia:

  • pooperačné a poúrazové stavy,
  • zápaly a preťažženia ššliach zápästia,
  • luxácia zápästného kĺbu,
  • reumatické artritídy,
  • instability a distorzie zápästného kĺbu.

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10032 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10034 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky