ORTÉZA ZÁPÄSTIA A RUKY ANTISPASTICKÁ, nebandážneho typu

Ortéza zápästia a ruky antispastická, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10032, I10034
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Antispastická dlaha je individuálne zhotovená ortéza, ktorá slúži na retenciu optimálneho postavenia kĺbov ruky a zápästia v extenzii. Uvoľňuje kŕče hladkého svalstva.

Úplná fixácia ruky je zabezpečená suchými zipsami.

Indikácia:

  • stavy po úrazoch a operáciách,
  • dynamické flekčné kontraktúry ruky, zápästia a prstov,
  • stavy po NCMP, periférne parézy,
  • deviácie ruky a zápästia pri reumatických postihnutiach DMO

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10032 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10034 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky