ORTÉZA TRUPU STABILIZAČNÁ, odľahčujúca v TLSO

Ortéza trupu stabilizačná, odľahčujúca v TLSO, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10012, I10014
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza trupu TLSO (Thorako-lumbo-sakrálna ortéza) stabilizačná. Fixuje a odľahčuje zaťaženú chrbticu v thorako-lumbálnej a lumbo-sakrálnej časti chrbtice.

Indikácia:

  • úrazy chrbtice,
  • semipatologické a patologické fraktúry,
  • metastázy stavcov,
  • zápalové stavy chrbtice,
  • osteoporóza

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10012 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10014 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky