ORTÉZA HLAVY nebandážneho typu

Ortéza hlavy, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10012, I10014
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza hlavy. Hlavnou funkciou je ochrana hlavy po úrazoch a operáciách.

Indikácia:

  • poúrazové a pooperačné stavy

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10012 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10014 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky