ORTÉZA DOLNÝCH KONČATÍN DYNAMICKÁ, nebandážneho typu

Ortéza dolných končatín dynamická, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza dolných končatín dynamická bola vyvinutá pre ľudí, ktorí nie sú z dôvodu čiastočného ochrnutia alebo totálneho výpadku svalstva, ktoré vystiera koleno, schopní zaistiť kolenný kĺb vlastnou silou, alebo tiež nedisponujú funkciami v členkovom kĺbe chodidla.

Ortéza DK zabezpečuje stabilizáciu kolenného kĺbu pomocou dvojosích dláh.

Indikácia:

  • stavy po poliomyelitíde – chabé parézy,
  • plégie dolných končatín,
  • musculárna dystrofia,
  • sclerosis multiplex,
  • ťažké varozity a valgozity kolenného kĺbu.

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky