ORTÉZA CELEJ DOLNEJ KONČATINY fixačná, nebandážneho typu

Ortéza celej dolnej končatiny fixačná, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza celej dolnej končatiny, individuálne zhotovená.

Hlavnou funkciou ortézy je fixácia a stabilizácia celej dolnej končatiny vrátane bedrového kĺbu a tak zabránenie nežiaducim pohybom v bedrovom kľbe.

Indikácia:

  • obmedzenie bolestivých pohybov pri koxyrtóze
  • doliečovanie stavov po operáciách bedrového kĺbu

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky