PROTÉZA PRSTOV silikónová

Protéza prstov, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10049, I10050, I10051, I10052, I10053, I10054, I10055
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Protéza prstov silikónová

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Typ protézy/ Limit:

I10049 privykacie – úhrada poisťovňou 1x, po reamputácii znova 1x

I10050 1. definitívne vyhotovenie – úhrada poisťovňou 1x, po reamputácii znova 1x

I10051 opakované definitívne vyhotovenie, endoskeletárne – 1x za 5 rokov

I10052 opakované definitívne vyhotovenie, exoskeletárne – 1x za 3 roky

I10053 špeciálne vyhotovenie – po schválení RL 1x za 5 rokov

I10054 opakované definitívne vyhotovenie pre pacientov do 18 rokov – 2x za rok

I10055 s vonkajším zdrojom energie – po schválení RL 1x za 5 rokov