PROTÉZA NOHY silikónová, definitívna

Protéza nohy, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10041, I10042, I10043, I10044, I10045, I10046
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Protéza nohy silikónová, definitívna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Typ protézy/ Limit:

I10041 privykacie – úhrada poisťovňou 1x, po reamputácii znova 1x

I10042 1. definitívne vyhotovenie – úhrada poisťovňou 1x, po reamputácii znova 1x

I10043 opakované definitívne vyhotovenie, endoskeletárne – 1x za 5 rokov

I10044 opakované definitívne vyhotovenie, exoskeletárne – 1x za 3 roky

I10045 špeciálne vyhotovenie – po schválení RL 1x za 5 rokov

I10046 opakované definitívne vyhotovenie pre pacientov do 18 rokov – 2x za rok