ORTÉZA NA VARÓZNE/ VALGÓZNE KOLENO, nebandážneho typu

Ortéza na varózne a valgózne koleno, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza na varózne a valgózne koleno sa používa pri deformitách kolenného kĺbu (vbočené a vybočené koleno).

Ortéza stabilizuje osové odchýlky kolenného kĺbu na trojbodovom princípe.

Indikácia:

  • genua vara
  • genua valga

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky