ORTÉZA KOLENA DYNAMICKÁ so silovou jednotkou v kĺbe

Ortéza kolena dynamická so silovou jednotkou v kĺbe, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza kolena dynamická so silovou jednotkou v kĺbe, s možnosťou odpojenia silovej jednotky počas záťaže priamo na pacientovi.

Indikácia:

  • poškodenie väzov kolenného kĺbu,
  • nestabilite kolenného kĺbu,
  • poúrazové a pooperačné stavy

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky