ORTÉZA DOLNÝCH KONČATÍN WALK, nebandážneho typu

Ortéza DK walk, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza zabezpečuje fixáciu členkového kĺbu.

Indikácia:

  • Distálne fraktúry fibuly,
  • fraktúra priehlavku, predpriehlavku alebo členku,
  • zranenie mäkkých častí na chodidle,
  • ruptúra achilovej šľachy,
  • stavy po úrazoch a operáciach

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky