Ako si vybaviť pomôcku

Lekársky predpis

Lekársky predpis (lekársky poukaz) Vám vystaví odborný lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť v oblasti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Určité zdravotnícke pomôcky (ako napríklad ortézy, bandáže, ortopedickú obuv, ortopedické vložky) Vám môže predpísať ortopéd alebo neurológ.

Zdravotnícke pomôcky sú čiastočne alebo plne hradené zdravotnou poisťovňou. Pri čiastočnej úhrade poisťovňou dopláca pacient za pomôcku doplatok. Aktuálnu výšku doplatku nájdete uvedenú na našej webovej stránke pri každej pomôcke.

Každá pomôcka má svoj kód, ktorý je vedený v zozname zdravotníckych pomôcok vydaného Ministerstvom zdravotníctva.

Niektoré zdravotnícke pomôcky (invalidný vozík, kočík, chodítko, postel, zdvihák, antidekubitný matrac) podliehajú schváleniu revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne.

Nárok na novú zdravotnícku pomôcku máte po uplynutí určenej doby  alebo sa pomôcka vydáva jednorazovo.

 • Na mechanický invalidný vozík a antidekubitné matrace máte nárok raz za 5 rokov
 • Na elektrický invalidný vozík máte nárok raz za 7 rokov
 • Na elektrické polohovateľné lôžko máte nárok raz za 10 rokov
 • Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu sa vydávajú jednorazovo
 • Na ortopedickú obuv máte nárok 2x ročne
 • Na ortopedické vložky máte nárok 1x ročne alebo v prípade pacienta do 18 rokov 2x ročne

Ďalšie limity pre predpis konkrétnych zdravotníckych pomôcok nájdete uvedené na našej webovej stránke pri každej pomôcke.  

Poskytnutie finančného príspevku na kompenzáciu zdravotného postihnutia cez Okresný úrad (UPSVaR)

Príspevok na kúpu druhého mechanického vozíka je maximálne 1 659,70€.

Pri kúpe druhého elektrického vozíka je maximálna výška príspevku 4 979,09€.

Výška príspevku na zdvíhacie zariadenie je v maximálnej výške 11 617,88€.
Výška príspevku na kúpu pomôcky môže byť maximálne 8 630,42€.

Pre získanie zdravotníckej pomôcky je potrebné podať žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Špecifický prípad je žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na druhý invalidný vozík, kde je podmienka vlastniť prvý invalidný vozík predpísaný odborným lekárom a schválený revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne.

 

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – zákon č. 447/2008 Z. z. – PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU POMÔCKY, § 24 až 29.

 • Vyberiete si zdravotnícku pomôcku buď z našej ponuky na www.rehacare.sk a www.revomat.sk, z nášho katalógu ZP, alebo si dohodnete stretnutie s našim obchodným zástupcom.
 • Na základe Vášho výberu Vám zašleme predfaktúru (cenovú ponuku).
 • Na Okresnom úrade – odbor sociálnych vecí a rodiny je potrebné vyplniť žiadosť o finančný príspevok na kúpu druhej zdravotníckej pomôcky.
 • Na Okresný úrad musíte predložiť taktiež doklad o tom, že prvú pomôcku máte zo zdravotnej poisťovne (dohoda o používaní pomôcky).
 • K žiadosti priložíte nami poslanú predfaktúru.

Po určitom čase obdržíte rozhodnutie z OÚ o schválení príspevku na pomôcku. Keď Vám ho pošlú, následne nás kontaktujete. My Vám vystavíme všetky potrebné doklady, ktoré obratom pošlete na OÚ s tým, že peniaze ste použili na konkrétnu pomôcku. Zároveň Vám privezieme Vami vybratú zdravotnícku pomôcku.