ORTÉZA ZÁPÄSTIA, RUKY A PRSTOV fixačná, nebandážneho typu

Ortéza zápästia, ruky a prstov, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10032, I10034
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza zápästia, ruky a prstov je individuálne vyhotovená pomôcka z termoplastového materiálu, ktorá slúži na fixáciu zápästia, ruky a prstov v požadovanom postavení.

Indikácia:

  • poúrazové a pooperačné stavy,
  • stavy po operáciách v oblasti kĺbov prstov,
  • zápaly šliach

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10032 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10034 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky