ORTÉZA TRUPU SEDACIA, polohovacia, Kidslover

Ortéza trupu sedacia, polohovacia, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10012, I10014
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza trupu sedacia, polohovacia, individuálne vyhotovená podľa potreby pacienta.

Ortéza zabezpečuje podporu a stabilizáciu pacienta v sede. Umožňuje odľahčenie individuálnych častí tela, ich podporu, či celkovú korekciu skeletu.

Úplnú bezpečnosť pacienta zabezpečujú fixačné popruhy.

Indikácia:

  • nedostatočná stabilita skeletu,
  • neurologické postihnutia (DMO, quadruplégia),
  • svalové postihnutia,
  • genetické postihnutia,
  • svalové hypotónie

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10012 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10014 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky