ORTÉZA TRUPU fixačná, nebandážneho typu

Ortéza trupu fixačná, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10012, I10014
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Ortéza trupu fixačná – stabilizačný korzet, ktorého úlohou je fixácia a odľahčenie zaťaženej chrbtice.

Korzet pozostáva z termoplastického materiálu a je pokrytý elastickou textíliou.

Indikácia:

  • fraktúry chrbtice,
  • stavy po úrazoch chrbtice,
  • metastázy stavcov,
  • stavy po osteomyelitíde v chrbtici,
  • stavy po discitíde v Th a L oblasti

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10012 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10014 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky