ORTÉZA na HALLUX VALGUS

Ortéza na hallux valgus, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Hallux valgus je štrukturálna deformita kĺbu palca na nohe s vybočením palca navonok od stredu tela a vybočením prvej záprstnej kosti dovnútra. Táto deformita môže vznikať na základe genetických predispozícií alebo ju získame počas života v dôsledku nosenia nevhodnej obuvi, preťažovaním, úrazmi, či po reumatických ochoreniach.

Ortéza na hallux valgus je určená na nápravu deformity palca pri jeho vybočenom postavení.

Indikácia:

  • náprava deformity hallux valgus
  • prevencia progresie deformity
  • stavy po operáciách

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky