DETSKÁ DYNAMICKÁ ORTÉZA DOLNÝCH KONČATÍN DAFO, (D)

Ortéza dolných končatín detská, individuálne vyhotovená.

Kód ZP: I10022, I10024
Plne hradené zo zdravotného poistenia
Doplatok: 0,00€

Popis

Dynamická ortéza dolných končatín detská, v dievčenskom farebnom prevedení, určená na korekciu postavenia členkového kĺbu a predkolenia.

Do ortézy je zapracovaná senzomotorická vložka, ktorá zabezpečuje stabilitu chodidla pri chôdzi či v stoji, zároveň však stimuluje svalstvo nôh s funkčným deficitom. Ortéza je vyrobená z mäkkého plastu a poskytuje flexibilitu členka. Pôsobí na osové postavenie päty a chodidla a tým prenáša svoje pôsobenie aj na kolenný, bedrový kĺb a následne aj celkové postavenie trupu.

Cieľom ortézy je normalizácia stability, senzomotorická spätná väzba a úprava svalového tonusu.

Ortéza vhodná najmä pre deti s vyšším stupňom plochonožia, so stredne ťažkým stupňom vybočenia päty, s nestabilitou chôdze, deti s DMO a pod.

Indikácia:

  • nestabilita,
  • plochonožie,
  • DMO,
  • svalová dystrofia,
  • sclerosis multiplex,
  • cievna mozgová príhoda.

Veľkosť: individuálna

Preskripcia: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Limit:

I10022 (liečebná) – úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu alebo 1ks za rok

I10024 (kompenzačná) – úhrada poisťovňou 1 ks za rok z každej pomôcky